среда, 5. август 2015.

Саопштење везано за будуће радове на Славији

    После више од годину дана прекида трамвајског саобраћаја на Вождовцу, последично опадања пословне и трговинске активности на истом, још једна година прекида трамвајског саобраћаја би била превише. Искуства великих градова Чешке и Аустрије показују да је могуће радити велике инфраструктурне пројекте без дужих прекида трамвајског саобраћаја. Чак и при великим ископима, као што су они за градњу метро станица, коришћена су привремена премошћавања, како би трамвај функционисао.

    У већини градова са трамвајским системима, трамвај је бржи и поузданији од аутобуса. Због застареле технике и организације, у Београду често није тако, па многи путници бирају аутобус на правцима где постоје трамвајске линије. Ипак, и поред одређених недостатака, у непосредној близини трамвајских пруга се налази највећи део пословних и трговинских садржаја. Осим тога, захваљујући дужим возилима трамвајске линије могу превести знатно више путника од аутобуских, комфорније и уз ниже трошкове. Трамвајске линије олакшавају оријентацију и чине део идентитета одређених делова града.  Утолико, када се саобраћајне површине морају смањити због инфраструктурних радова, у развијеним друштвима трамвајске линије имају највиши приоритет. Користе се привремени монтажни колосеци, привремене скретнице и краће једноколосечне деонице на којима се возила пропуштају неизменично. Прекид саобраћаја због монтирања и демонтирања монтажних колосека се врше искључиво викендом.

    Удружење љубитеља железнице се залаже за продужење трамваја од Трошарине ка Кумодражу уз обод Насеља Степа Степановић. Експерти из Удружења процењују да је то технички изводљиво и високо економски исплативо, а највише кроз развој пословних и трговинских садржаја на самом Вождовцу.